MessageBox

MainMessage

AdditionalInfo

 

Radim...

Working

Ulazak u sustav Zatvori [ X ]

Izaberite način ulaska u sustav:

Pomoću Facebook profila

Ako niste povezali Facebook profil sa korisničkim računom, molimo Vas da ispunite sva tražena polja.

E-mail adresa:
Lozinka:

Ako nemate kreiran korisnički račun za portal Protagora.hr molimo Vas pratite ovaj link.

Slobodna škola

Pristup

Stari je vijek uzgajao čovjeka za državu, srednji za crkvu, a novi vijek uzgaja za sebe — za čovjeka.

U starom se vijeku mladež tako uzgajala, da je mogla valjano služiti državi u ratu i miru, i tako joj sačuvati trajni život. Služba državi smatrala se službom bogovima. Građanin nije imao nikakve samostalne vrijednosti. Cijena pojedinca mjerila se po tome koliko je on vrijedio za državu

U srednjem vijeku crkva obuhvaća sve i vlada nad svim. Stoga i uzgoj mladeži teži za tim, da povuče svakoga u crkveno-religijski život, da tako postigne svoj posljednji i najviši cilj: da postane dionikom "vječnoga božjeg carstva". Pod tu cijenu vladale je i gospodovala crkva nad svojim pokornicima. Crkva je imala silnu moć. Ona je dijelila krune, palila najveće i najslobodoumnije ljude na lomači, izopćivala i proklinjala ih, prem dobra mati ne proklinje svoje djece. Crkva je uzgajala čovjeka za sebe i za drugi svijet.

U novom se vijeku država podigla do samostalne moći, kojom napokon nadvisi crkvu.  Opreka između crkve i države dala je individui priliku, da postane samosvojnija. Društvo je stalo skrbiti se za se. Razvoj slobodne osobnosti počinje od renesanse i reformacije. Država se morala probuđenom čovjeku približiti. Godina 1848. donese konstituciju. Tjelesno slobodan čovjek hoće da bude i duševno slobodan ... čitajte dalje »

Vezani članci

Nema vezanih članaka.

Ključne riječi

humanizam, školstvo

Podijeli sadržaj

Komentari na sadržaj:

Da biste komentirali ovaj sadržaj morate se autorizirati u sustav.

Učitavam...

Učitavam komentare...

"Protagora" - Udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta.

Adresa Udruge: Vramčeva 23, 10000 Zagreb

Kontakt e-mail: udruga@protagora.hr