MessageBox

MainMessage

AdditionalInfo

 

Radim...

Working

Ulazak u sustav Zatvori [ X ]

Izaberite način ulaska u sustav:

Pomoću Facebook profila

Ako niste povezali Facebook profil sa korisničkim računom, molimo Vas da ispunite sva tražena polja.

E-mail adresa:
Lozinka:

Ako nemate kreiran korisnički račun za portal Protagora.hr molimo Vas pratite ovaj link.

Sadržaj unutar kategorije Dokumenti

KATOLIČKA CRKVA I LJUDSKA SPOLNOST: Laički silabus

U mnogim zemljama diljem svijeta, pa sada i u Hrvatskoj, katolička crkva i njezine ekspoziture u civilnom društvu kao i crkvi* bliske političke stranke već nekoliko decenija vrlo agresivno napadaju uvođenje i provođenje seksualnog odgoja u školama.

Datum objave: 2.12.2013.Pročitaj više »

Tužba, presuda i žalba u slučaju Protagora protiv diskriminacije učenika

Ovdje možete pregledati tekst tužbe, presude Županijskog suda u Zagrebu te žalbe Vrhovnom sudu u slučaju Protagora protiv MZOS-a iz 2013. godine.

Datum objave: 25.9.2013.Pročitaj više »

Iz Ustava Republike Hrvatske

Kao građani Republike Hrvatske ne možemo prihvatiti da iti jedan ugovor koji Republika Hrvatska potpiše može biti protuustavan. Kao udruzi za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta naročito su nam bitne slijedeće Ustavne odredbe.

Datum objave: 14.4.2012.Pročitaj više »

Ugovori između Svete stolice i Republike Hrvatske

Republika Hrvatska ima sklopljena čak četiri ugovora sa Svetom stolicom. Toliku količinu prava, a bez obaveza, Sveta stolica nema čak ni u Poljskoj ni Irskoj koje slove za najkatoličkije zemlje svijeta.

Datum objave: 12.4.2012.Pročitaj više »

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica

Ovaj zakon daje nevjerojatna prava i privilegije vjerskim zajednicama u Republici Hrvatskoj.

Datum objave: 5.4.2012.Pročitaj više »

Ugovor o vjeronauku u školama i vrtićima

Ugovor o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama, sklopljen između Vlade RH i HBK, konkretizacija je Ugovora između RH i Svete stolice o suradnji na području odgoja i kulture.

Datum objave: 4.4.2012.Pročitaj više »

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Ovaj zakon sadrži u sebi izričito dopuštenje vjerskim zajednicama da vrše diskriminaciju!

Datum objave: 2.4.2012.Pročitaj više »

Rezolucija Vijeća Europe o kreacionizmu

Vijeće Europe je 4. listopada 2007. donijelo rezoluciju 1580, kojom upozorava na opasnosti kreacionizma u obrazovnom sustavu.

Datum objave: 17.2.2012.Pročitaj više »

"Protagora" - Udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta.

Adresa Udruge: Vramčeva 23, 10000 Zagreb

Kontakt e-mail: udruga@protagora.hr