MessageBox

MainMessage

AdditionalInfo

 

Radim...

Working

Ulazak u sustav Zatvori [ X ]

Izaberite način ulaska u sustav:

Pomoću Facebook profila

Ako niste povezali Facebook profil sa korisničkim računom, molimo Vas da ispunite sva tražena polja.

E-mail adresa:
Lozinka:

Ako nemate kreiran korisnički račun za portal Protagora.hr molimo Vas pratite ovaj link.

U obranu Filozofskog, u obranu znanja

Eto, prošlo je otprilike godinu dana od sramotnog pokušaja potpisivanja ugovora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebi i Katoličkog bogoslovnog fakulteta na koji je reagirala i udruga Protagora, ali i ja osobno.

I gle čuda, eto nas opet, sada u još goroj i opasnijoj situaciji. Na scenu opet stupa pokušaj nasilne integracije dvaju navedenih fakulteta. Da ponovimo prošlogodišnju problematiku: 

"Naime, kako udruge studenata upozoravaju, ovim Ugovorom studenti KBF-a, budući vjeroučitelji, stavljeni su u povoljniji položaj od drugih potencijalnih studenata Filozofskog fakulteta jer im je omogućeno studiranje bilo koje studijske grupe na FF-u bez položenog prijemnog ispita. Uz to, budući vjeroučitelji koji bi mogli studirati na Filozofskom fakultetu pri zapošljavanju u javnim školama bi predstavljali nelojalnu konkurenciju onim studentima koji su položili prijemni ispit i završili studij na Filozofskom fakultetu. Studenti Filozofskog fakulteta nisu primijetili još jedan veliki problem koji bi nastao primjenom ovog Ugovora – naime, budući vjeroučitelj ne može biti bilo tko – budući vjeroučitelji mogu biti isključivo katolici poslušni katoličkoj hijerarhiji i primjenom ovog Ugovora katolici bi bili stavljeni u povoljniji položaj od nekatolika što se tiče, ne samo mogućnosti studiranja na KBF-u, već i na Filozofskom fakultetu, ali i kod zapošljavanja – katolički vjeronauk se provodi u svim razredima osnovnih i srednjih škola ako u razredu ima barem jedan zainteresirani učenik.

Kad govorimo o vjeroučiteljima, treba napomenuti da se oni ne zapošljavaju redovnim postupkom kao i ostali nastavnici, već njima mandat za rad dodjeljuje dijecezijski biskup koji im isti mandat može povući iz bilo kakvog razloga (i iz razloga koji nisu opravdani zakonskim propisima Republike Hrvatske, npr. zbog neposlušnosti katoličkoj hijerarhiji, zbog javne kritike Crkve, zbog zauzimanja drugačijih političkih stavova, npr. zbog odbijanja potpisivanja referenduma koje pokreću Crkvi bliske udruge i sl.[1]). Ne treba zaboraviti da su već sada vjeroučitelji punopravni članovi školskih vijeća, da zbog postojećih propisa vjeroučitelji napreduju četiri puta brže od ostali nastavnika[2] i da mogu biti razrednici i ravnatelji javnih škola, a primjenom ovog Ugovora Crkvenoj hijerarhiji bi se omogućio još jedan mehanizam kontrole javnog školstva jer bi vjeroučitelji s kanonskim mandatom koji izdaju biskupi, dakle, ljudi pod direktnom kontrolom Katoličke crkve, dobrim dijelom izvan hrvatskog zakonskog sustava (na koje se primjenjuje kanonsko pravo pred kojima nismo svi isti i koje zapravo propisuje sustavnu diskriminaciju i podređenost Crkvenoj hijerarhiji), imali još više mjesta i utjecaja u hrvatskom javnom školstvu."

Podrška studentima Filozofskog fakulteta u Zagrebu! 12.03.2015

Zanimljiva je i činjenica da KBF slijedi isključivo Kanonsko pravo iz kojeg ću izvući jedan zanimljiv zakon:

Kan. 830

1. Ne dirajući u pravo svakog mjesnog ordinarija da sud o knjigama povjeri pouzdanim osobama, biskupska konferencija može načiniti popis ocjenitelja, koji se odlikuju znanjem, pravim naukom i razboritošću i koji bi bili na pomoć biskupijskim kurijama, ili može također ustanoviti komisiju ocjenitelja, koju bi mjesni ordinariji mogli pitati za savjet.

2. Neka ocjenitelj u obavljanju svoje službe, odbacivši svaku pristranost, ima pred očima samo nauk Crkve o vjeri i ćudoređu kako ga izlaže crkveno učiteljstvo.

3. Ocjenitelj mora svoje mišljenje dati napismeno; ako je ono povoljno, neka ordinarij prema svojem razboritom sudu dade dozvolu za izdavanje, pošto navede svoje ime te vrijeme i mjesto dane dozvole; ako je ne dade, neka ordinarij priopći piscu djela razloge uskrate.

Sporni ugovor, zanimljivo, navodi ove članke:

Članak 15.d. zajedničku provedbu znanstveno-istraživačkih projekata između pojedinih odsjeka Filozofskoga fakulteta i Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta.

 Članak 31. suradnji u nakladničkoj djelatnosti i objavljivanju zajedničkih (suizdavačkih) publikacija.

Ako zanemarimo činjenicu da KBF sa znanošću nema veze, nije teško shvatiti kako su ovi tekstovi u direktnom sukobu. Velika većina istraživanja, koliko god teolozi i slični to negirali, nekompatibilna je s učenjima KBF-a i KC-e. Hoće li tako publikacije iz područja povijesti, antropologije, arheologije… završiti na nekoj listi nepodobnih zato što odbacuju religijske mitove i legende kao vjerodostojnu realnost.

Nadalje, Statut Katoličkog Bogoslovnog fakulteta propisuje sljedeće:

Članak 106

3. Nastavnici se trebaju odlikovati vrlinama, pravovjernošću, cjelovitošću katoličkog nauka, marljivošću u službi i revnošću u evangelizaciji.

4. Službu naučavanja u stvarima vjere i ćudoređa nastavnici trebaju obavljati u punom zajedništvu s crkvenim učiteljstvom na čelu s rimskim prvosvećenikom.

5. U iznimnim slučajevima, posebice poradi ekumenskih razloga kao i radi unapređenja međureligijskoga dijaloga, Fakultetsko vijeće može pozvati za nastavnike i pripadnike neke druge Crkve, crkvene zajednice ili religije, pa čak i osobe koje ne pripadaju nijednoj religiji, pod uvjetom da poštuju katolički karakter Fakulteta. Ipak taj nastavnik ne može predavati katolički nauk.

Dakle, sam Statut Katoličkog bogoslovnog fakulteta po svojim temeljnim principima je u sukobu s načelom slobode istraživanja, dosljedne primjene znanstvene metode, s intelektualnim poštenjem i autoritetom istine koji podrazumijeva nužnost propitivanja svih autoriteta (uključujući religijske) i svih dogmi i koji nalaže i kritiku i odbacivanje religijskih tvrdnji, (elemenata) religijskih nauka i religijskog autoriteta, ako ispravno provođenje istraživanja i dosljedna primjena znanstvene metode vode u tom smjeru. Statut KBF-a unaprijed propisuje „Istinu“ i okvire kojima istraživački i nastavni rad trebaju biti podređeni, dok javne znanstvene institucije poput Filozofskog fakulteta, imaju obavezu djelovanja na sasvim suprotnim principima – oni i „Istine“, koje propisuje Katolička crkva, moraju kritički razmatrati i prihvatiti ona rješenja do kojih čestito i valjano provedeno istraživanje i promišljanje vode.

Ovakva sramotna zlouporaba javnih visokoobrazovnih institucije ne prijeti samo Zagrebačkom sveučilištu. Zanimljivo je, na primjer, pogledati što se događa i na Splitskom sveučilištu gdje smo svjedoci sramotnih tribina, rasprava i sl. organiziranih od strane ekstremno religijskih udruga. 

Institucije koje služe znanosti i istini i institucije koje služe religijskim ideologijama, dogmama i institucijama koje svoju moć i interes grade na njima, ne mogu ići zajedno, a da se pri tome ne naruši znanstveni i spoznajni integritet, intelektualno poštenje i neovisnost institucija koje bi trebale služiti znanosti i istini.

Ali unatoč svemu, ja sam optimist. Možda je pozitivno što se ovakvo pitanje povuklo te tako podiglo svijest akademske zajednice o nelogičnosti i opasnosti činjenice da je neznanstveni fakultet podređen jednoj interesnoj organizaciji, odnosno njezinoj ideologiji i dogmatici, uopće sastavnica jednog javnog sveučilišta. Povijest nas uči da su studenti uvijek bili ti koji su se nalazili na braniku napretka, a s njim znanja, sekularnosti i ljudskih prava i sloboda te sam zato siguran da će i ovaj put zdrav razum nadvladati nazadne klerikalne ideologije. Znanost i napredak znanja moraju i će nadživjeti napade nepotrebnih 'disciplina' koje sa znanjem i znanošću imaju veze koliko i astrologija i proricanje budućnosti iz staklene kugle. 

Nažalost, kad vidimo tendenciju trenutne vlasti koja, ohrabrena religijskom i vjerskom ideologijom apsolutno zanemaruje znanost i obrazovanje. ništa više ne čudi

I zato...

Ne dajte se studenti, ne dajte se profesori..... danas Filozofski, sutra FER, PMF, FESB....

Živjela znanost!!

O autoru:

mr. sc. Luka Baričić

mr. sc. Luka Baričić

Rođen 8. prosinca 1984. u Splitu. Nakon završene srednje Ekonomsko- birotehničke škole odlazi na studij u Pisu, Italija. Tamo diplomira povijest antičkog Bliskog istoka te magistrira arheologiju na istom području s naglaskom na hetitologiju i zapadnu Anatoliju. Nekoliko godina surađuje s Odjelom za Paleopatologiju sveučilišta u Pisi te je član Arheološke grupe Vecchiana. Član udruge "Protagora " od njenog osnutka. Član udruge "Dalmacija" . 

Više o autoru »

Komentari na sadržaj:

Da biste komentirali ovaj sadržaj morate se autorizirati u sustav.

Učitavam...

Učitavam komentare...

"Protagora" - Udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta.

Adresa Udruge: Vramčeva 23, 10000 Zagreb

Kontakt e-mail: udruga@protagora.hr