MessageBox

MainMessage

AdditionalInfo

 

Radim...

Working

Ulazak u sustav Zatvori [ X ]

Izaberite način ulaska u sustav:

Pomoću Facebook profila

Ako niste povezali Facebook profil sa korisničkim računom, molimo Vas da ispunite sva tražena polja.

E-mail adresa:
Lozinka:

Ako nemate kreiran korisnički račun za portal Protagora.hr molimo Vas pratite ovaj link.

Kolumnisti

dr. sc. Pavle Močilac

dr. sc. Pavle Močilac

Rođen je 1978. godine u Sremskoj Mitrovici. Diplomirao je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilista u Zagrebu, a doktorirao kemiju na Dublin City University u Irskoj. Trenutačno je postdoktorand na Institutu za organsku kemiju i biokemiju Akademije znanosti Češke Republike.
Član je udruge Protagora.

Više o autoru »

Kemal Kremić

Kemal Kremić

Rođen 4. svibnja 1975. u Zagrebu, završio XV gimnaziju (MIOC) i diplomirao na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, smjer telekomunikacije. Vlasnik obrta za proizvodnju i ugostiteljstvo u Zagrebu (1996.-2007.) i trgovačkog obrta (2002.-2004.). Od 2004. osnivač i direktor tvrtke za trgovinu, zastupanje i usluge. Aktivan na području istraživanja i razvoja proizvoda u segmentu dodataka prehrani, vizualnog identiteta i plasiranja proizvoda te marketinga.

Više o autoru »

mr. sc. Luciano Lukšić

mr. sc. Luciano Lukšić

Rođen u Puli 1945. Diplomirao je u Zagrebu na Elektrotehničkom i Filozofskom fakultetu, magistrirao je na Fakultetu političkih znanosti, a doktorand je Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Predavao je na srednjim školama (u Rijeci u talijanskoj srednjoj školi, a potom u Zagrebu) te na Sveučilištu u Zagrebu (razne humanističke predmete). U zagrebačkoj XV. gimnaziji radio je od 1984. kao profesor filozofije, a od 1995. i teorije spoznaje na Međunarodnoj maturi na engleskome jeziku. Od 1.9.2011. umirovljen. Bio je mentor studentima filozofije za metodiku nastave filozofije 1985-2011. te profesor-savjetnik 2003-2011.

Više o autoru »

mr. sc. Luka Baričić

mr. sc. Luka Baričić

Rođen 8. prosinca 1984. u Splitu. Nakon završene srednje Ekonomsko- birotehničke škole odlazi na studij u Pisu, Italija. Tamo diplomira povijest antičkog Bliskog istoka te magistrira arheologiju na istom području s naglaskom na hetitologiju i zapadnu Anatoliju. Nekoliko godina surađuje s Odjelom za Paleopatologiju sveučilišta u Pisi te je član Arheološke grupe Vecchiana. Član udruge "Protagora " od njenog osnutka. Član udruge "Dalmacija" . 

Više o autoru »

prof. dr. sc. Milan Polić

prof. dr. sc. Milan Polić

Rođen je u Zagrebu 1946. godine, gdje je završio osnovnu i srednju Tehničku školu (elektronika). Neko vrijeme 1968. radi kao fizički radnik u DIP-u Delnice, a zatim je od 1968. - 1973. bio zaposlen u Radio-industriji Zagreb. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1973. filozofiju i sociologiju, a na istom je fakultetu i doktorirao u polju filozofije 1989. Od 1974. radio je kao srednjoškolski nastavnik, a od 1988. i kao honorarni suradnik na Filozofskom fakultetu - Pedagogijske znanosti, gdje je 1992. zaposlen kao docent pri katedri za filozofiju odgoja. Na istom je fakultetu neko vrijeme bio prodekan za nastavu. Deset je godina bio vanjski suradnik Sveučilišta „Jurja Dobrile" u Puli. Do odlaska u mirovinu 2011. godine bio je redoviti profesor filozofije odgoja na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Više o autoru »

"Protagora" - Udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta.

Adresa Udruge: Vramčeva 23, 10000 Zagreb

Kontakt e-mail: udruga@protagora.hr