MessageBox

MainMessage

AdditionalInfo

 

Radim...

Working

Ulazak u sustav Zatvori [ X ]

Izaberite način ulaska u sustav:

Pomoću Facebook profila

Ako niste povezali Facebook profil sa korisničkim računom, molimo Vas da ispunite sva tražena polja.

E-mail adresa:
Lozinka:

Ako nemate kreiran korisnički račun za portal Protagora.hr molimo Vas pratite ovaj link.

Kreiranje novog korisničkog računa

Pravila korištenja portala Protagora.hr

Želite li postati korisnik Protagorina portala, molimo Vas da istinito popunite sva navedena polja. Podaci se neće proslijeđivati trećim osobama, niti upotrebljavati u bilo kojem smislu osim za administriranje samog portala, no moramo ih imati kako bismo utvrdili da ste stvarna osoba. Članovi portala se jedni prema drugima moraju ponašati pristojno i bez omalovažavanja. Moderatori će iz portala isključiti svakoga tko prekrši ova pravila. Imajte na umu da se uz svaki zapis bilježi IP adresa i ISP. Podložni ste uvjetima ponašanja na Internetu koje zahtijeva Vaš ISP. Svi prekršitelji će biti prijavljeni pružatelju usluga Internet pristupa (ISP-u). Kazna je zaključavanje pristupa cjelokupnom Internetu od sedam ( 7 ) do trideset ( 30 ) dana.

"Protagora" - Udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta.

Adresa Udruge: Vramčeva 23, 10000 Zagreb

Kontakt e-mail: udruga@protagora.hr