10. Prosinca – Međunarodni dan ljudskih prava.


Udruga Protagora čestita svim građanima Republike Hrvatske Međunarodni dan ljudskih prava. 

I dalje ćemo se, u okviru svojih mogućnosti a u partnerstvu s udrugama, institucijama i pojedincima koji s nama djele vrednote humanizma te zdravog i otvorenog društva, zalagati za ostvarenje ideja sekularizma, svjetonazorskog pluralizma i tolerancije što jedino omogućava ostvarenje ljudskih prava za svaku građanku i  građanina!

Međunarodni dan ljudskih prava koji se tradicionalno obilježava na dan kada je potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima 1948. i po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika”. Deklaracija predstavlja prvo globalno izražavanje prava svih ljudskih bića. Sadrži 30 članaka koji su kasnije elaborirani u međunarodnim ugovorima, regionalnim instrumentima ljudskih prava, nacionalnim ustavima i zakonima koji proizlaze iz Deklaracije.
“Sva ljudska bića rođena su slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima… Svi imaju pravo na život, slobodu i sigurnost… Svi su jednaki pred zakonom.” – samo su neka od načela spomenute Deklaracije, a koja su ugrađena u temeljne pravne akte većine modernih država svijeta.
Svjedoci smo da je i danas potrebna posebna pažnja i ulaganje napora radi ostvarivanja ovih načela u praksi. Unatoč napretku u razdoblju od šest desetljeća, ljudska prava socijalno ugroženih, starijih i nemoćnih osoba, manjinskih skupina, ugrožena su u razvijenim zemljama, ali posebice u brojnim nerazvijenim zemljama širom svijeta.
Poštivanje načela Deklaracije, solidarnost, tolerancija i aktivna uloga svakog pojedinca u promicanju ljudskih prava, zadaća je koja nikada neće biti u potpunosti okončana.