Pismo ministrici povodom skandala s udrugom “Lijepa naša”

29. listopada 2018.

Poštovana gospođo Divjak!

Obraćam Vam se kao osobi koja obnaša nadasve važnu funkciju u Republici Hrvatskoj  ministrice znanosti i obrazovnja. Povod su nedavni događaji vezani uza svetkovinu „Dani kruha“ koju već desetljećima u odgojno-obrazovnim ustanovama Republike Hrvatske, prvo u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje a potom samostalno, provodi udruga „Lijepa naša“. Podsjećam Vas da je ova manifestacija i ove godine izazvala nemalo skandala, od kojih je jedan –  slučaj kad su svi učenici škole bili prinuđeni aktivno sudjelovati u religijskom obredu u državnoj školi, i to pod vodstvom katoličkog svečenika – u javnosti izazvao veliko zgražanje i ogorčenje.

Prijedlozi koje Vam u nastavku iznosim imaju uporišta u ovim dokumentima:

. Ustav Republike Hrvatske

. Konvencija o pravima djeteta

. Statut i  financijsko izvješće „Udruge Lijepa naša“ za 2017.

. Ugovor Svete stolice i Republike Hrvatske o suradnji u gospodarskim pitanjima

. Ugovor između Svete stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture

Nakon što je majka djevojčice koja je bila prilikom proslave Dana kruha u svojoj, državnoj školi, bila prinuđena klečati (pa se skrila pod stol da to izbjegne) i slušati kako će njezina majka „gorijeti u paklu“  jer je nije upisala na vjeronauk (a takve prijetnje su uobičajeni dio vjeronauka, te izazivaju psihičke probleme djeci koja imaju noćne more strahujući da će im najbolji prijatelji i rođaci gorjeti u paklu), te nakon što je taj slučaj izašao u javnost i bio medijski prezentiran (za slučaj da niste upoznati evo linka: Potjera http://va.newsrepublic.net/s/pQmkcu), držim da je Vaša dužnost prema svim građanima ozbiljno se pozabaviti ovom temom i poduzeti neodgodive i učinkovite mjere kako bi se ovakvi nepedagoški i diskriminatorni postupci prestali tolerirati u svim odgojno-obrazovnim ustanovama Republike Hrvatske.

Napominjem da se katolička indoktrinacija u odgojno-obrazovnim institucijama ne odvija samo kroz nastavu vjeronauka, već i kroz druge oblike ‘odgojnog’ djelovanja u vrtićima i školama, i to kroz neprimjerene sadržaje u nastavnim predmetima, udžbenicima i radnim bilježnicama i, posebice, u ovakvim religioznim manifestacijama. Podsjećam Vas da ugovor Svete stolice i Republike Hrvatske o suradnji u području odgoja i obrazovanja u članku 2. nalaže (navod) „Poštujući slobodu savjesti i odgovornost roditelja za odgoj svoje djece, svakome je zajamčeno pravo izbora vjeronauka.”, kao i (navod) “Školske vlasti, u suradnji s nadležnim crkvenim vlastima, omogućit će roditeljima i punoljetnim učenicima da izaberu vjeronauk pri upisu u školu na način da njihova odluka ne bude povodom bilo kakvom obliku diskriminacije na području školskoga djelovanja.“

Razumno je smatrati da se ova odrednica može/mora primijeniti i na druge oblike vjerskog odgoja u državnim školama, koji unatoč ustavnoj odredbi o odvojenosti države i vjerskih zajednica postoji, no diskriminacija se neprekidno događa,  o čemu svjedoči prevelik broj primjera i bolnih iskustava onih koje je najpotrebnije zaštiti – djece! Također je nužno navesti i članak 2. ugovora između Svete Stolice i RH o gospodarskim pitanjima koji je potpisan 9. listopada 1998. u Zagrebu (navod): „Ako bilo koja od visokih ugovornih strana bude smatrala da su se bitno promijenile prilike u kojima je sklopljen ovaj Ugovor i da ga treba mijenjati, započet će pregovore o njegovoj prilagodbi novim okolnostima.“

Smatram da su se prilike uistinu promijenile i da se postojeće praksa mora hitno mijenjati, a budući da ste za područje odgoja i obrazovanja izravno odgovorni Vi, u svoje i u ime članova udruge Protagora od Vas tražim da djelujte promptno i učinkovito! Već šest godina javnim prosvjedima zahtijevamo raskid ugovora SS/HR, svjesni da do promjena ne može doći preko noći. Ali i uvjereni da je moguće u postojećim zakonskim okvirima provesti značajne mjere koje će ovu, lošu situaciju za budućnost Hrvatske, vrlo jednostavno i brzo promijeniti. Zato predlažemo da:

HITNO u osnovne škole uvedite alternativni izborni predmet vjeronauku, kao što je s Etikom napravljeno u srednjim školama. Provedba ove mjere ne bi ukinula nedopustivu podjelu djece, ali bi ipak otklonila još štetniju diskriminaciju one djece koja ne upisuju vjeronauk. Model kakav imamo u Hrvatskoj postoji, sa značajnim razlikama, još samo u Austriji s tim da je državnim školama, uz katehizam, službeni predmet Građanski odgoj koji u cijeli kurikulum (pa i život škole) unosi ravnotežu! Ne postoje stvarne zapreke da se kao alternativni predmet vjeronauku u osnovnim školama učenicima ponudi Građanski odgoj, to više što su ga ove nastavne godine uvele škole 11 jedinica lokalne samouprave u RH!

Udruga Protagora je prije nekoliko godina provela analizu udžbenika osnovnih škola i ustanovila da se katolička indoktrinacija provodi i kroz redovnu nastavu. Nije trenutak da nabrajam sve slučajeve, ali promislite kako da učenik koji nije katolik napiše domaću zadaću na temu ‘Opiši kako ti i tvoja obitelj komunicirate s Isusom’! Treba li doći u školu bez zadaće i dobiti negativnu ocjenu, ili, treba li napisati da ni on niti njegova obitelj ne komuniciraju s Isusom, jer ne vjeruju u njegovo postojanje, ili treba pribjeći licemjerstvu i lažima te, zbog straha od neugodnosti, izmisliti poželjan odgovor?! Je li to poželjan etički pristup odgoju budućih naraštaja?

Gospođo ministrice, izbacite takve udžbenike iz upotrebe u školama! U školama za koje ste odgovorni postoje i učenici odgajani kao ateisti ili pripadnici drugih religija i vjeroispovjesti, na što njihovi roditelji imaju ustavno pravo izraženo u čl. 14.Ustava RH: „Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode…“, a potvrđena su i u Konvenciji o pravima djeteta koju je potpisala RH, pa tako u  članku 3. (navod) piše da djeca imaju pravo: „Izražavanja vjere ili uvjerenja…“. Značajan je i članak 2. te Konvencije (navod) “Države stranke poduzet će sve potrebne mjere za zaštitu djeteta od svih oblika diskriminacije…“. To je Vaša odgovornosti i Vi ste u mogućnosti ostvariti ove odredbe!

Nađite vremena, gospođo Divjak, i posvetite svoju pozornost i pažnju čitanju dokumenata Udruge “Lijepa naša“ (predsjednik doc.dr. sc. Ante Kutle), koja u odgojno –obrazovnim ustanovama organizira, između ostalih projekte ‘Dani kruha’, ‘Veliki lov na biljke’, ‘Ekokviz. Statutu te udruge (od 11. travnja 2015.)  navodi da je ‘Načelo rada za opće dobro i neprofitnosti’ (čl. 9), koje je zajedničko  svim organizacijama civilnoga društva. No,  pročitaju li se važeće napomene Udruge ‘Lijepa naša’, te opisi načina provedbe nekih projekata jasno je da oni djeluju na (navod) ‘državnoj i svehrvatskoj razini”, te se mogu natjecati (navod) „ i hrvatske škole/odjeljenja izvan Republike Hrvatske (Herceg Bosna, Srbija, CrnaGora, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Italija, Austrija)“. Način djelovanja ove udruge u potpunosti otkriva čl. 8. , u kojem piše da su (navod) „Temeljni principi na kojima počiva rad i djelovanje Lijepe naše… promicanje zaštite i poboljšanja okoliša, a proizlaze iz kršćanskog svjetonazora”, kao i da je (navod) „Područje djelovanja promicanje i zaštita poboljšanja kvalitete okoliša, promicanje zaštite kulturne baštine, promicanje demografskog razvoja, populacijske politike i domoljublja, uspostavljanje i promicanje veza s hrvatskim iseljenicima, hrvatskim manjinama i pripadnicima hrvatskog naroda u drugim državama.“. Opće dobro je ograničeno samo na kršćane/katolike i Hrvate!

Kako je moguće na Državnom natjecanju iz ekologije u ispitne listiće uključivati pitanja iz vjeronauka? Ne radi se samo o diskriminaciji učenika koji ne pohađaju vjeronauk (iako je dubiozan način stvaranja ekipa), nego je sporno što se kod djece stvaraju krive spoznaje  o mogućem izjednačavanju znanstvenih i religioznih sadržaja i metoda.

I posljednje, ali nikako najmanje važno, jest preporuka da pogledate Finacijsko izvješće za 2017.  godinu koje je općenito, prepuno fraza i bez relevantnih podataka. Osobito je zabrinjavajuće što nema anonimnih evaluacija, broja sudionika i nema mjerljivih pomaka. No ima zanimljivih podataka, primjerice:

. Prihod od godišnjih članarina jedinica lokalne samouprave = 800.000 kn (izvješće se može naći na mrežnim stranicama udruge), te godišnja članarina Ekoškola = 274,000 kn. Ili, ukupno 1.072.000 kn. Ukupan prihod drugih donatora je 296.000 kn!

Bitno je da su jedinice lokalne samouprave i škole uključene u projekt u 2017.  uplatile više od milijun kuna! Neosporno je da je podizanje ekološke svijesti djece izuzetno značajno, ali to se radi i može raditi kroz obvezne predmete. Ovoliko skupi projekti nisu, sa sadašnjim standardom škola, potrebni!

Poštovana gospođo Divjak, pretpostavljam da ste upoznati sa činjenicom da su mnoga djeca u hrvatskim državnim školama – gladna! Ne znam doduše koje su nacionalnosti ni svjetonazora, ali padaju u nesvjest, sramežljivo mole druge  učenike i zaposlenike škole za malo hrane…

Nemam više zahtjeva, pitanja, savjeta niti molbi!  I završavam riječima iz knjige „O državi Božjoj“ Sv. Augustina koje glase (prema sjećanju) ovako: „Država u kojoj nema pravednosti nije Božja država, već najobičnija razbojnička krčma!“.

 

Bilježim se sa štovanjem,

Vesna Mihoković Puhovski, prof.

Predsjednica udruge Protagora

 

Pismo je upućeno:

. UNICEF Hrvatska

. Pravobraniteljica za djecu RH

. Medijima