Pismo ministrici povodom skandala s udrugom “Lijepa naša”

29. listopada 2018.

Poštovana gospođo Divjak!

Obraćam Vam se kao osobi koja obnaša nadasve važnu funkciju u Republici Hrvatskoj  ministrice znanosti i obrazovnja. Povod su nedavni događaji vezani uza svetkovinu „Dani kruha“ koju već desetljećima u odgojno-obrazovnim ustanovama Republike Hrvatske, prvo u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje a potom samostalno, provodi udruga „Lijepa naša“. Podsjećam Vas da je ova manifestacija i ove godine izazvala nemalo skandala, od kojih je jedan –  slučaj kad su svi učenici škole bili prinuđeni aktivno sudjelovati u religijskom obredu u državnoj školi, i to pod vodstvom katoličkog svečenika – u javnosti izazvao veliko zgražanje i ogorčenje.

Prijedlozi koje Vam u nastavku iznosim imaju uporišta u ovim dokumentima:

. Ustav Republike Hrvatske

. Konvencija o pravima djeteta

. Statut i  financijsko izvješće „Udruge Lijepa naša“ za 2017.

. Ugovor Svete stolice i Republike Hrvatske o suradnji u gospodarskim pitanjima

. Ugovor između Svete stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture

Nakon što je majka djevojčice koja je bila prilikom proslave Dana kruha u svojoj, državnoj školi, bila prinuđena klečati (pa se skrila pod stol da to izbjegne) i slušati kako će njezina majka „gorijeti u paklu“  jer je nije upisala na vjeronauk (a takve prijetnje su uobičajeni dio vjeronauka, te izazivaju psihičke probleme djeci koja imaju noćne more strahujući da će im najbolji prijatelji i rođaci gorjeti u paklu), te nakon što je taj slučaj izašao u javnost i bio medijski prezentiran (za slučaj da niste upoznati evo linka: Potjera http://va.newsrepublic.net/s/pQmkcu), držim da je Vaša dužnost prema svim građanima ozbiljno se pozabaviti ovom temom i poduzeti neodgodive i učinkovite mjere kako bi se ovakvi nepedagoški i diskriminatorni postupci prestali tolerirati u svim odgojno-obrazovnim ustanovama Republike Hrvatske.

Napominjem da se katolička indoktrinacija u odgojno-obrazovnim institucijama ne odvija samo kroz nastavu vjeronauka, već i kroz druge oblike ‘odgojnog’ djelovanja u vrtićima i školama, i to kroz neprimjerene sadržaje u nastavnim predmetima, udžbenicima i radnim bilježnicama i, posebice, u ovakvim religioznim manifestacijama. Podsjećam Vas da ugovor Svete stolice i Republike Hrvatske o suradnji u području odgoja i obrazovanja u članku 2. nalaže (navod) „Poštujući slobodu savjesti i odgovornost roditelja za odgoj svoje djece, svakome je zajamčeno pravo izbora vjeronauka.”, kao i (navod) “Školske vlasti, u suradnji s nadležnim crkvenim vlastima, omogućit će roditeljima i punoljetnim učenicima da izaberu vjeronauk pri upisu u školu na način da njihova odluka ne bude povodom bilo kakvom obliku diskriminacije na području školskoga djelovanja.“

Razumno je smatrati da se ova odrednica može/mora primijeniti i na druge oblike vjerskog odgoja u državnim školama, koji unatoč ustavnoj odredbi o odvojenosti države i vjerskih zajednica postoji, no diskriminacija se neprekidno događa,  o čemu svjedoči prevelik broj primjera i bolnih iskustava onih koje je najpotrebnije zaštiti – djece! Također je nužno navesti i članak 2. ugovora između Svete Stolice i RH o gospodarskim pitanjima koji je potpisan 9. listopada 1998. u Zagrebu (navod): „Ako bilo koja od visokih ugovornih strana bude smatrala da su se bitno promijenile prilike u kojima je sklopljen ovaj Ugovor i da ga treba mijenjati, započet će pregovore o njegovoj prilagodbi novim okolnostima.“

Smatram da su se prilike uistinu promijenile i da se postojeće praksa mora hitno mijenjati, a budući da ste za područje odgoja i obrazovanja izravno odgovorni Vi, u svoje i u ime članova udruge Protagora od Vas tražim da djelujte promptno i učinkovito! Već šest godina javnim prosvjedima zahtijevamo raskid ugovora SS/HR, svjesni da do promjena ne može doći preko noći. Ali i uvjereni da je moguće u postojećim zakonskim okvirima provesti značajne mjere koje će ovu, lošu situaciju za budućnost Hrvatske, vrlo jednostavno i brzo promijeniti. Zato predlažemo da:

HITNO u osnovne škole uvedite alternativni izborni predmet vjeronauku, kao što je s Etikom napravljeno u srednjim školama. Provedba ove mjere ne bi ukinula nedopustivu podjelu djece, ali bi ipak otklonila još štetniju diskriminaciju one djece koja ne upisuju vjeronauk. Model kakav imamo u Hrvatskoj postoji, sa značajnim razlikama, još samo u Austriji s tim da je državnim školama, uz katehizam, službeni predmet Građanski odgoj koji u cijeli kurikulum (pa i život škole) unosi ravnotežu! Ne postoje stvarne zapreke da se kao alternativni predmet vjeronauku u osnovnim školama učenicima ponudi Građanski odgoj, to više što su ga ove nastavne godine uvele škole 11 jedinica lokalne samouprave u RH!

Udruga Protagora je prije nekoliko godina provela analizu udžbenika osnovnih škola i ustanovila da se katolička indoktrinacija provodi i kroz redovnu nastavu. Nije trenutak da nabrajam sve slučajeve, ali promislite kako da učenik koji nije katolik napiše domaću zadaću na temu ‘Opiši kako ti i tvoja obitelj komunicirate s Isusom’! Treba li doći u školu bez zadaće i dobiti negativnu ocjenu, ili, treba li napisati da ni on niti njegova obitelj ne komuniciraju s Isusom, jer ne vjeruju u njegovo postojanje, ili treba pribjeći licemjerstvu i lažima te, zbog straha od neugodnosti, izmisliti poželjan odgovor?! Je li to poželjan etički pristup odgoju budućih naraštaja?

Gospođo ministrice, izbacite takve udžbenike iz upotrebe u školama! U školama za koje ste odgovorni postoje i učenici odgajani kao ateisti ili pripadnici drugih religija i vjeroispovjesti, na što njihovi roditelji imaju ustavno pravo izraženo u čl. 14.Ustava RH: „Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode…“, a potvrđena su i u Konvenciji o pravima djeteta koju je potpisala RH, pa tako u  članku 3. (navod) piše da djeca imaju pravo: „Izražavanja vjere ili uvjerenja…“. Značajan je i članak 2. te Konvencije (navod) “Države stranke poduzet će sve potrebne mjere za zaštitu djeteta od svih oblika diskriminacije…“. To je Vaša odgovornosti i Vi ste u mogućnosti ostvariti ove odredbe!

Nađite vremena, gospođo Divjak, i posvetite svoju pozornost i pažnju čitanju dokumenata Udruge “Lijepa naša“ (predsjednik doc.dr. sc. Ante Kutle), koja u odgojno –obrazovnim ustanovama organizira, između ostalih projekte ‘Dani kruha’, ‘Veliki lov na biljke’, ‘Ekokviz. Statutu te udruge (od 11. travnja 2015.)  navodi da je ‘Načelo rada za opće dobro i neprofitnosti’ (čl. 9), koje je zajedničko  svim organizacijama civilnoga društva. No,  pročitaju li se važeće napomene Udruge ‘Lijepa naša’, te opisi načina provedbe nekih projekata jasno je da oni djeluju na (navod) ‘državnoj i svehrvatskoj razini”, te se mogu natjecati (navod) „ i hrvatske škole/odjeljenja izvan Republike Hrvatske (Herceg Bosna, Srbija, CrnaGora, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Italija, Austrija)“. Način djelovanja ove udruge u potpunosti otkriva čl. 8. , u kojem piše da su (navod) „Temeljni principi na kojima počiva rad i djelovanje Lijepe naše… promicanje zaštite i poboljšanja okoliša, a proizlaze iz kršćanskog svjetonazora”, kao i da je (navod) „Područje djelovanja promicanje i zaštita poboljšanja kvalitete okoliša, promicanje zaštite kulturne baštine, promicanje demografskog razvoja, populacijske politike i domoljublja, uspostavljanje i promicanje veza s hrvatskim iseljenicima, hrvatskim manjinama i pripadnicima hrvatskog naroda u drugim državama.“. Opće dobro je ograničeno samo na kršćane/katolike i Hrvate!

Kako je moguće na Državnom natjecanju iz ekologije u ispitne listiće uključivati pitanja iz vjeronauka? Ne radi se samo o diskriminaciji učenika koji ne pohađaju vjeronauk (iako je dubiozan način stvaranja ekipa), nego je sporno što se kod djece stvaraju krive spoznaje  o mogućem izjednačavanju znanstvenih i religioznih sadržaja i metoda.

I posljednje, ali nikako najmanje važno, jest preporuka da pogledate Finacijsko izvješće za 2017.  godinu koje je općenito, prepuno fraza i bez relevantnih podataka. Osobito je zabrinjavajuće što nema anonimnih evaluacija, broja sudionika i nema mjerljivih pomaka. No ima zanimljivih podataka, primjerice:

. Prihod od godišnjih članarina jedinica lokalne samouprave = 800.000 kn (izvješće se može naći na mrežnim stranicama udruge), te godišnja članarina Ekoškola = 274,000 kn. Ili, ukupno 1.072.000 kn. Ukupan prihod drugih donatora je 296.000 kn!

Bitno je da su jedinice lokalne samouprave i škole uključene u projekt u 2017.  uplatile više od milijun kuna! Neosporno je da je podizanje ekološke svijesti djece izuzetno značajno, ali to se radi i može raditi kroz obvezne predmete. Ovoliko skupi projekti nisu, sa sadašnjim standardom škola, potrebni!

Poštovana gospođo Divjak, pretpostavljam da ste upoznati sa činjenicom da su mnoga djeca u hrvatskim državnim školama – gladna! Ne znam doduše koje su nacionalnosti ni svjetonazora, ali padaju u nesvjest, sramežljivo mole druge  učenike i zaposlenike škole za malo hrane…

Nemam više zahtjeva, pitanja, savjeta niti molbi!  I završavam riječima iz knjige „O državi Božjoj“ Sv. Augustina koje glase (prema sjećanju) ovako: „Država u kojoj nema pravednosti nije Božja država, već najobičnija razbojnička krčma!“.

 

Bilježim se sa štovanjem,

Vesna Mihoković Puhovski, prof.

Predsjednica udruge Protagora

 

Pismo je upućeno:

. UNICEF Hrvatska

. Pravobraniteljica za djecu RH

. Medijima

 

Raskid 6!

27, listopada 2018. Na uglu Bakačeve i Cesarčeve, kod makete grada. Okupljanje počinje oko 11, dok službeni program u 11.55, simbolično, u pet do 12…

Prema Ustavu RH sve bi vjerske organizacije trebale biti odvojene od države. No, u praksi, potpisivanjem vatikanskih ugovora između RH i Svete Stolice taj je članak u potpunosti povrijeđen. Ne poštujući Ustav, potpisnici su sklopili niz za RH nepovoljnih ugovora.

Jednakost pred zakonom temeljno je načelo svakog demokratskog zakonskog poretka. Tek kad smo jednaki pred zakonom možemo reći da zakon ima smisla za sve nas i da se zakona svi trebamo pridržavati jer nas podjednako štiti. Ako zakon jednima omogućuje ogromne privilegije, a drugima nameće samo obaveze i ograničenja, zašto bismo se držali takvih zakona? Usprkos Ustavu koji tvrdi da su u Republici Hrvatskoj svi jednaki pred zakonom, to čak ni u teoriji nije tako. O praksi da ne govorimo.
Ako pogledate Vatikanske ugovore, oni običnim hrvatskim građanima nameću samo obaveze, dok klerikalnoj hijerarhiji jamče velike privilegije, čak i privilegiju da bude iznad zakona. 
Rimokatolička crkva NIJE u Registru vjerskih zajednica. Status vjerske zajednice su dobili neravnopravnim ugovorima, na štetu države i ostalih vjerskih zajednica.

Ipak, nazovimo Ugovore sa Svetom Stolicom pravim imenom, onim što u svojoj formi zapravo jesu, konkordati; konkordati koji daju prava isključivo jednoj strani, Katoličkoj crkvi; konkordati; konkordati koji u jednoj navodno sekularnoj državi daju jednoj religijskoj instituciji pravo na “javnu pravnu osobnost” koje joj omogućuje direktno financiranje iz javnog proračuna te ju stavlja u isti položaj s tijelima javne i državne uprave (u pravne osobe javnog prava ubrajaju se u pravilu države, jedinice lokalne samouprave i uprave, različite ustanove koje dobivaju sredstva iz državnog proračuna, javna poduzeća i dr. Sve ostale pravne osobe ulazile bi u pravne osobe privatnog prava). Crkveni brak, odnosno vjenčanje u crkvi ne zahtijeva i vjenčanje kod matičara. Kod ostalih religijskih institucija to nije slučaj, naprotiv. Živjela Ustavom garantirana jednakost (čl. 14. Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki.).

Upravo zato je NEOPHODNO poslati jasnu i glasnu poruku vlasti da građani Hrvatske ŽELE biti punopravni građani a ne potlačena masa o kojoj političari i hijerarhija Katoličke crkve odlučuju daleko od očiju javnosti, donoseći odluke koje su protivne našim interesima.
Pri tome želimo jasno reći – pitanje vjere/uvjerenja je osobna stvar i izbor svakog pojedinog građanina/građanke Republike Hrvatske i mi to pravo bezrezervno podržavamo!
Naš stav je da taj izbor treba ostati u sferi privatnog te da niti jedna vjera ili uvjerenje NE SMIJE biti favorizirano i “podržavljeno” nauštrb drugih građana Republike Hrvatske.
Svi mi, građani i građanke RH, volimo svoju zemlju i želimo živjeti u socijalno i ekonomski pravednijem i bogatijem društvu u kojem će posebno biti zaštićen, kao pretpostavka demokracije i svjetonazorskog pluralizama.

MI, građani ove zemlje koji ne uživamo nikakvu državnu financijsku potporu za širenje svojih stavova, također želimo da naš glas JASNO čuju i drugi građani i predstavnici vlasti! Živimo i radimo u ovoj državi, punimo njen proračun pa kao njeni građani imamo pravo JAVNO i bez zadrške izražavati svoje stavove! Iznimno je VAŽNO da se uključite, i da zajedno, jasno i nepokolebljivo – s osjećajem za pravednost, sviješću o važnosti vladavine prava i pogledom usmjerenim u budućnost kažemo DOSTA!

– Ne želimo nastavak netransparentnog financiranja crkvenih institucija sredstvima iz državnog proračuna i novcem SVIH građana;
– Ne želimo obrazovanje u službi religijske indoktrinacije;
– Ne želimo diskriminaciju građana utemeljenu na njihovim svjetonazorima!
– Ne želimo zaštitu svećeničke pedofilije veleizdajničkim ugovorima.

Živimo u društvu koje je konstantno pod budnim okom crkve koja zadire u medicinu, politiku, civilno društvo, državne institucije itd., čime tlači i omalovažava sve one koji se usude drugačije misliti i razmišljati, a kamo li reći to naglas. Zakoni nas brane samo na papirima, praksa je sasvim drugačija. Državne institucije koje bi trebale štititi sve građane, bez obzira na njihovu religijsku pripadnost ili ne pripadnost, ne čine ništa po tim pitanjima.
Sporazumi koji našu državu obvezuju na služenje u financijskim, teritorijalnim i zakonskim obvezama iznad naše volje, ostavljajući nas bespomoćnim i uzimajući našu zemlju od nas. Mi smo ljudi, i sami raznoliki. Budući da svaki narod ima pravo uspostaviti slobodu življenja prema vlastitoj volji naroda, i mi žudimo za tim ciljem. Kao građani koji teže uspostavi slobodnog društva u našoj zemlji i svijetu u kojem svako ljudsko biće može slobodno živjeti, molimo vas da nam pomognete u ovom zadatku.

Zahvaljujući ovim ugovorima država svake godine uzima od svih građana nekoliko stotina kuna i bespogovorno ih daje onima koji već ionako imaju previše, Katoličkoj crkvi, dozvoljavajući pritom indoktrinaciju svoje djece kroz većinu obrazovnih predmeta. 

6. lipnja 2017. godine Ustavni sud RH izjasnio se nenadležnim za pokretanje postupka sukladnosti Vatikanskih ugovora s Ustavom Republike Hrvatske. Bilo koji međunarodni ugovor ili zakon koji je iznad obveze sukladnosti s Ustavom Republike Hrvatske otvara vrata rušenju suvereniteta Republike Hrvatske kao pravne države, pobijajući svrhu i važnost Ustava kao temeljnog pravnog akta naše države.

Budući da organizacija prosvjeda za raskid Vatikanskih ugovora iziskuje i određene troškove, koji se financiraju isključivo od članarina i dobrovoljnih priloga, pozivamo one koji nas podržavaju i imaju mogućnost, da nam financijski pomognu u skladu sa svojim mogućnostima. Donacije se primaju putem udruge Protagora, pa pozivamo sve zainteresirane da nam pomognu uplatom na žiro račun Protagore IBAN HR7223600001101900450 (za uplate iz inozemstva SWIFT code ZABAHR2X OIB 92963223473) uz napomenu da je donacija za prosvjed Raskid!
Koliko god mali iznos bio, nama će puno značiti.

Organizatori: 
udruga Protagora
Pokret za sekularu Hrvatsku
udruga LiberOs
Ateisti i agnostici Hrvatske

Kontakt osobe:
Email: sekularna@gmail.com
Split: Luka Baričić, baricic.luka@gmail.com, 0915176889
Email: sekularna@gmail.com
Zagreb: Marita Šupe, supe.marita@outlook.com, 0996327799