O nama

Osnivačka skupština Udruge održana je 13. veljače 2006. u Zagrebu s 9 sudionika. Nakon donošenja Statuta izabrana su tijela Udruge i za prvog predsjednika je izabran Milan Polić. Danas je predsjednica Vesna Mihoković Puhovski.

Tijekom godina u udrugu se učlanilo stotinjak članova.

Udruga djeluje na različite načine. Najčešće se radi o reakcijama na aktualne događaje kroz priopćenja i pisma (više u rubrici Aktivnosti) te istupima naših predstavnika u javnim medijima. (Većina istupa na televiziji se može pogledati na našoj YouTube stranici.)

Vodimo i vrlo popularnu Facebook stranicu.

2012. godine Udruga je pokrenula sudski spor radi utvrđenja i sprječavanja daljnje diskriminacije učenika osnovnih škola koji ne pohađaju vjeronauk.

Misija Udruge je rad na potpunoj ravnopravnosti građana bez obzira na (i)religioznu pripadnost, a prema načelu potpune snošljivosti među ljudima različitih poimanja svijeta. Želimo ukazivati i na štetno djelovanje religija na pojedince i društvo u cjelini – bilo da proizlazi iz nauka pojedine religije, bilo da religijske organizacije ispoljavaju štetno djelovanje mimo, ili čak suprotno nauku na kojeg se inače pozivaju. Borimo se protiv religijski uvjetovane diskriminacije na različitim osnovama – na primjer na temelju spola ili seksualne orijentacije.

Ciljevi su nam pobuditi i razviti svijest o tome da bilo kakve privilegije na osnovi religiozne pripadnosti otežavaju produktivan suživot i dugoročno narušavaju kvalitetu odnosa u građanskom sekularnom društvu, doprinijeti prevladavanju religiozne diskriminacije, te dizati glas u slučajevima kršenja ovih načela. Zalažemo se za školstvo koje vrijednosti nudi putem kritičke spoznaje i spoznaju kroz osviještene vrijednosti – što znači za istinsko obrazovanje i odgoj koji se oslanjaju na kritičko mišljenje, znanstvene spoznaje i pravo na sumnju – nasuprot manipulaciji i indoktrinaciji neupitnim dogmama.

Udruga Protagora financira se isključivo članarinom te donacijama. Ukoliko želite svojom donacijom pomoći naše djelovanje uplatite ju na račun primatelja:
Protagora, Vramčeva 23, Zagreb.  IBAN HR7223600001101900450
(SWIFT code ZABAHR2X OIB 92963223473)
Pod opis placanja možete navesti svoje ime i prezime i obaveznu napomenu DONACIJA.
Poziv na broj primatelja nije potrebno unositi i u tom slučaju se pod ‘Model’ treba unijeti HR99.